1.1.4. Statsbankene

 

Staten har opprettet banker som skal tilgodese visse kredittformål. Disse er opprettet og drevet i kraft av særlover som regulerer deres virksomhet. I dag består statsbankene av Husbanken og Innovasjon Norge. Man kan muligens også inkludere Statens lånekasse for utdanning i gruppen av statsbanker, men Lånekassen har mer karakter av en offentlig etat.

 

Deres hovedsakelige oppgave er knyttet til finansieringsvirksomhet, og ikke til innskuddsvirksomhet. Utover at statsbankene er stiftet og regulert med egne lover, er et kjennetegn på disse at de ofte tilbyr gunstig finansiering innenfor sine kredittformål. Et annet kjennetegn er at de ofte skaffer seg sin forvaltningskapital ved lån fra staten.