1.1.5. Bankenes sikringsfond

 

Bankenes sikringsfond er et særskilt juridisk subjekt som har til formål å sikre innskuddene til medlemsbedriftene slik at innskudd på inntil to millioner pr. innskyter pr. bank er garantert dersom et medlem ikke klarer å gjøre opp for seg. Sikringsfondet er regulert av banksikringsloven (lov 1996/25). Tidligere var det egne sikringsfond for henholdsvis sparebankene og forretningsbankene, men disse ble slått sammen ved en lovendring i 2004. Norske banker skal være medlem i sikringsfondet og innskuddene i slike norske banker skal være sikret med inntil kr 2 000 000,-.

 

Banker etablert innenfor EØS-området skal ha en nasjonal garanti som sikrer minst EUR 100 000 dersom banken ikke klarer å gjøre opp for seg. Filialer av utenlandske banker i Norge kan bli medlem i sikringsfondet og derigjennom «toppe opp» sin nasjonale garanti med en tilleggsgaranti i den norske ordningen slik at filialen får en tilsvarende ordning som norske banker har.