1.1. Banker


Banker kjennetegnes ved at de har rett til å motta innskudd fra allmennheten – det vil si fra privatpersoner, bedrifter og andre. Begrepet bank i finansregelverket er slik sett et beskyttet begrep for foretak som er en del av dette innskuddsmonopolet.

 

Nedenfor har vi laget en kort innføring om de enkelte formene for banker som opererer i Norge. Vi har også en omtale av Bankenes sikringsfond siden sikringsordningen er et viktig sikkerhetsnett for innskyterne i norske banker.