1.4. Låneformidlingsforetak

 

Låneformidlingsforetak driver organisert eller ervervsmessig formidling av lån eller lånegarantier. Virksomheten er meldepliktig, men ikke konsesjonspliktig. Nærmere bestemmelser for foretaket fremgår av finansieringsvirksomhetsloven (lov 1988/40).