1.3. E-pengeforetak

 

Elektroniske penger er en elektronisk lagret pengeverdi, gjerne på et kort eller på en pc. Brukeren betaler penger til utstederen av de elektroniske pengene, mot at brukerstedene som er tilknyttet ordningen belaster utstederen for kjøp av varer eller tjenester.

 

Det kreves konsesjon for å drive virksomhet som e-pengeforetak, og de nærmere betingelser fremgår av finansieringsvirksomhetsloven (lov 1988/40) kapittel 4c. Banker og andre finansinstitusjoner er unntatt fra konsesjonskravet.