Tvisteløsning for finans

Temabilde Trikkeskinner

Finanstvister
Vi har satt fokus på å løse tvister for bank- og finanssektoren. Vi mener at vårt fortrinn er at vi kjenner bransjen, vi kjenner de ulike produktene som tilbys og vi kjenner de rettslige krav som stilles til finansforetakene. Det gjør at vi raskt kan sette oss inn i tvistene, plassere disse rettslig og legge en god strategi for videre håndtering.

 

Typer saker som vi håndterer for finansforetakene:

 • Tvister med konkursbo, omstøtelseskrav, motregningsrett, hva boet kan ta beslag i, konkursboets legalpant
 • Rådgivningssaker og frarådingssaker
 • Kausjonssaker
 • Inndrivelse av finanskrav ved rettslige prosesser
 • Aksjehandel på internett
 • Valutalån
 • Bedrageri og misligheter fra kunder
 • Styreansvar, revisoransvar og ansvar for ledelse
 • Krav under bankgarantier, entreprisegarantier, bustadoppføringsgarantier mv
 • Banken eller finansforetakets ansvar for ansattes feil og misligheter
 • Oppsigelser og avskjedigelse

Finansklagenemnda
De fleste banker og finansforetak vil oppleve å få saker for Finansklagenemnda. Vi har satt søkelyset på riktig håndtering av saker for nemnda.

 

Dette gjør vi med bakgrunn i god kjennskap til bank- og finansjussen, hvor vi mener tidligere nemnds- og rettspraksis, tilsynsuttalelser og bransjepraksis er viktig.

 

Vi kjenner også dokumentasjonen som brukes for de enkelte produktene, og det gjør at vi enkelt identifiserer problemstillingene og hvordan de bør løses.

 

Nye regler som trådte i kraft fra 01.07.2014 innebærer også at institusjonen må dekke alle omkostninger ved videre domstolsbehandling dersom institusjonen har tapt i nemnda og ikke følger nemndas uttalelse. Det gjør behandlingen og resultatet i nemnda enda viktigere.

 

 

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til tvisteløsning:

Advokat/partner Harald Sætermo – mob 90650410 – epost: has@rime.no