Om finansjuridisk.no

 

Finansjuridisk.no er et nettsted hvor Rime Advokatfirma DA publiserer artikler innenfor bank- og finansjussen.

 

Nettstedet har en tredelt oppbygning som består av:

 

  • introduksjoner til det vi mener er de viktigste reguleringene for bank og finans,
  • juridiske nyheter for bransjen publisert på nettsiden
  • nyhetsbrevløsning hvor vi med jevne mellomrom sender ut elektroniske nyhetsbrev til ansatte i bransjen hvor vi informerer om juridiske endringer eller regelverksutvikling som vi mener det er nyttig for bransjen å kjenne til.

Vi har avgrenset mot forsikring og dette er i utgangspunktet ikke omtalt på nettstedet.

 

Formatet og detaljgraden på artiklene er tilpasset ikke-jurister siden nettstedet retter seg mot et publikum som ikke forventes å være jurister. Det skal også være enkelt og oversiktlig å finne frem på nettstedet, og derfor har vi bevisst forsøkt å redusere omtalen av detaljer og unntaks- og spesialregler.

 

Informasjonen på nettstedet kan aldri være eller erstatte juridisk rådgivning, og der juridisk rådgivning trengs må dette tas videre som et ordinært advokatoppdrag.