Dokumentasjonsutarbeidelse

Temabilde Bank nedskalert

Dokumentasjonsbase

Vi bistår bankene med å forhandle og utarbeide kreditt- og sikkerhetsdokumentasjon for komplekse næringsengasjement, samt utarbeide dokumentasjon for forbrukersituasjoner. Våre maler er utarbeidet i samsvar med praksis fra ledende finansinstitusjoner i Norge og internasjonale trender, og de fleste av våre maler finnes både på norsk og på engelsk. Vi har også god kjennskap til dokumentasjonen fra Loan Market Association (LMA) som har fått stadig større utbredelse i det norske markedet.

 

En rekke finansieringsbehov krever finansiering tilpasset de behov og utfordringer som knytter seg til en næringssektor. De vanligste sektorer er:

  • Næringseiendom og eiendomsutvikling
  • Shipping og skipsbygging

Ulike finansieringsformål tilsier også ulik utforming av dokumentasjonen. De vanligste formålene er:

  • Oppkjøpsfinansiering
  • Driftsfinansiering
  • Langsiktig finansiering av investeringer
  • Verdipapirfinansiering
  • Valutalån

Vi ivaretar bankens posisjon med skreddersydd dokumentasjonen som er tilpasset både sektor og formål med finansieringen.

 

Internasjonale forhold

Finansieringer er ofte internasjonale i form av at noen av partene er utenlandske eller at det finnes verdier i andre land som skal inngå i sikkerhetspakken. Vi har gjennom vårt advokatnettverk LAW (Lawyers Associated Worldwide) og våre øvrige kontakter et godt internasjonalt kontaktnett hvis det oppstår et behov for advokater eller andre medhjelpere for å håndtere et finansieringsoppdrag med internasjonal karakter.

 

 

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til låne- og sikkerhetsdokumentasjon:

Advokat/partner Harald Sætermo – mob 90650410 – epost: has@rime.no