Bank og finans hos Rime

Temabilde Bank nedskalert

Bank og finans er en av de viktigste bransjene for oss i Rime Advokatfirma DA, og vi leverer spesialiserte advokattjenester til bransjeaktørene.

 

Erfaring
Våre advokater har erfaring fra arbeid i og for norske og internasjonale banker, finansieringsselskap, verdipapirforetak og andre bransjeaktører. Det har gitt oss god kjennskap til produktene og løsningene som brukes. De fleste problemstillinger som oppstår har vi løst før, og vi kjenner prosessene og dokumentasjonen som er i bruk.

 

Klienter
Klientene våre innenfor området innbefatter internasjonale banker, norske sparebanker, finansieringsselskap, betalingsforetak, verdipapirforetak, inkassoselskap og andre bransjeaktører. Vi representerer også kundesiden, det være seg selskap, investorer eller andre privatkunder.

 

Kompetanse
Gjennom vår nettportal – www.finansjuridisk.no – følger vi regelverksutviklingen innenfor bank- og finansjussen, og deler erfaringer med våre forbindelser. Vi tilbyr også bransjerettede seminar og kurs for intern kompetanseutvikling hos foretakene.

 

Kontakt
Har du et spørsmål, ta gjerne kontakt for en uforbindtlig samtale om hvordan vi kan bistå:

 

Advokat/partner Harald Sætermo – mob 90650410 – epost: has@rime.no