8. Kausjonister og medskyldnere

 

Ved konkurs hos hovedskyldneren kan kreditor som regel kreve innfrielse fra kausjonister eller medskyldnere. Forfallstidspunkt for et kausjonsansvar og omfanget av ansvaret må fastlegges ved en gjennomgang av kausjonsdokumentene og tilhørende dokumentasjon. Finansavtaleloven (lov 1999/46) inneholder nærmere regler om forfall og omfang av kausjonsansvaret. Loven inneholder også krav til varsling og samtykkekrav fra kausjonisten, og korrekt håndtering i forhold til disse reglene kan være avgjørende for å opprettholde et rettmessig krav. Kreditor må også sørge for å avbryte foreldelse i forhold til kausjonistene slik at kravet ikke foreldes.

 

Hva gjør advokaten?

Korrekt håndtering av kausjonister og andre medskyldnere kan være avgjørende for å opprettholde et rettmessig krav mot kausjonist/medskyldner. Advokaten kan bistå med å fremme krav, samt ivareta relevante regler knyttet til varsling, samtykkekrav og avbrytelse av foreldelse.