7.5. Restrukturering gjennom konkurs

 

I mange tilfeller kan hele eller deler av en virksomhet som har vært gjennom en konkurs danne grunnlaget for en levedyktig bedrift etter konkursen. Dette forutsetter at man har eller etablerer et foretak som kan erverve hele eller deler av virksomheten fra konkursboet og eventuelt panthaverne. Ved kjøp fra konkursboet starter man i stor grad med blanke ark ettersom man ikke må påta seg større forpliktelser enn det avtalen innebærer. Man kan ansette de deler av tidligere arbeidsstokk som man trenger, kontrakter kan kreves reforhandlet og man kan anlegge den størrelse på virksomheten som man mener er formålstjenlig. Til gjengjeld får man begrensede garantier fra boet knyttet til det man erverver, og skyldnerens ansatte og kontraktsmotparter er ikke forpliktet til å være med videre.

 

Hva gjør advokaten?

Kjøp fra konkursbo er en særegen form for virksomhetskjøp. Advokaten kan bistå med due diligence-undersøkelser, forhandlinger av avtaler med boet, oppsett av ny organisasjon og gjennomføring av overføring av virksomheten. Det er ofte avgjørende å kunne agere raskt for å bevare verdiene i skyldnerselskapet, noe som fordrer erfaring fra denne type forhandlinger.