7.4. Internasjonale konkurser

 

Et norsk konkursbo tar etter norske regler beslag i skyldnerens eiendeler uavhengig av om de befinner seg i Norge eller i utlandet. Tilsvarende melder utenlandske kreditorer sine krav i boet som blir åpnet i Norge. For et utenlandsk konkursbo blir situasjonen tilsvarende, det tar i prinsippet beslag i skyldnerens eiendeler i Norge og en norsk kreditor må melde krav i det utenlandske konkursboet.

 

Det er heller ikke uvanlig at utenlanske selskap som har sitt hovedforretningssted i Norge (NUF’er) blir tatt under konkursbehandling i Norge med hjemmel i konkursloven (lov 1984/58) § 146. Norske selskap kan i visse tilfeller bli tatt under konkursbehandling i utlandet, mest kjent er behandling etter den såkalte Chapter 11-prosessen i USA.

 

Det er imidlertid ikke et enhetlig internasjonalt regelverk som regulerer hvor konkurs skal åpnes i internasjonale forhold samt den rettslige situasjonen til nasjonale konkursbo som fremmer sine krav i andre jurisdiksjoner enn i hjemlandet. Det finnes noen internasjonale konvensjoner som har forsøkt å regulere situasjonen med internasjonale konkurser slik som EUs konkursforordning (Council regulation (EC) 1346/2000) og den nordiske konkurskonvensjonen fra 1933. De fleste spørsmål må imidlertid løses konkret avhengig av hvilken rettslig problemstilling som er aktuell og hvilke jurisdiksjoner som er involvert.

 

Hva gjør advokaten?

Det er helt vanlig at norske advokater bistår utenlandske parter i forhold til et norsk konkursbo, og tilsvarende bistår utenlandske advokater norske parter i forhold til konkurser i utlandet. I noen tilfeller kan en sak berøre juridiske forhold i flere jurisdiksjoner, og det kan være nødvendig å knytte til seg advokater i de jurisdiksjonene som er involvert. I situasjoner der man trenger bistand i utlandet kan man ha stor nytte av å søke bistand innen et kvalitetssikret advokatnettverk (slik som LAW – www.lawyersworldwide.com).