7.3.4. Akkorder

 

Også under konkurs kan skyldneren begjære tvangsakkord med sine kreditorer. Dette følger i stor utstrekning de samme prinsipper som tvangsakkord under gjeldsforhandlinger etter konkursloven. En tvangsakkord kan vedtas selv om en andel av kreditorene motsetter seg dette, og kan gå ut på betalingsutsettelse, prosentvis reduksjon av gjelden, likvidasjonsakkord eller en kombinasjon av disse løsningene. Det er sjelden vi opplever tvangsakkord under konkurs, men det kan være aktuelt for private skyldnere som ellers vil hefte for restgjelden etter avslutningen av en ordinær konkursbehandling.