7.3. Boets rettigheter mot kreditor

 

Boet har også rettigheter mot kreditorene som de på nærmere vilkår plikter å respektere. Nedenfor ser vi nærmere på noen av disse.