7.2.4. Motregningsrett

 

I mange tilfeller kan kreditor få gjort opp sitt krav ved å motregne kravet i en fordring som skyldneren har på kreditor. I den utstrekning fordringene dekker hverandre, gjøres de opp gjennom motregningen. Motregning tillates i konkurs, men de særskilte motregningsreglene som gjelder i konkurs både utvider og innskrenker motregningsretten etter de alminnelige reglene.

 

Hva gjør advokaten?

Hvorvidt kreditor har motregningsrett og for hvilke krav reiser ofte tvister med konkursboet. Motregningsreglene i konkurs er kompliserte, og advokaten kan rådgi på hvilke rettigheter kreditor har til motregning.