7.2. Kreditors rettigheter i boet

 

Kreditor vil vanligvis ha en rekke rettigheter mot konkursboet som boet plikter å respektere. Nedenfor ser vi nærmere på noen av disse rettighetene.