7.1.4. Boets avslutning

 

Bobehandlingen kan ha tre hovedtyper av utfall. Boet kan ha midler som utloddes til kreditorene, og den endelige utlodningen kalles sluttutlodning. Boet kan innstilles hvis det ikke er midler til dekning av kreditorene og heller ikke til videre bobehandling. Boet kan også tilbakeleveres til skyldneren (bobehandlingen innstilles) dersom det etter bobehandlingen viser seg at det er tilstrekkelig med midler til å dekke kreditorene, og kreditorene samtykker til tilbakelevering. Bobehandlingen er endelig avsluttet når kjennelse om sluttutlodning eller innstilling er rettskraftig.

 

Dersom skyldneren er en stiftelse eller sammenslutning med begrenset ansvar, skal føreren av Konkursregisteret sørge for at det sendes anmodning om sletting av foretaket i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret.

 

Etter at aktivaene er realisert, fordeles verdiene på kreditorene etter nærmere bestemte fordelingsnøkler. Endelig utlodning godkjennes av retten.