7.1. Konkursprosessen

 

Med konkursprosessen mener vi den lovfastsatte fremgangsmåten for fellesforfølgning hvor det i prinsippet tas beslag i alle eiendelene til skyldneren for å fordele verdiene på kreditorene. Nedenfor ser vi nærmere på denne prosessen, hvilke aktører som er involvert og hva som gjøres på de ulike stadier.