6. Restrukturering utenfor konkurs

 

Restrukturering utenfor konkurs er et begrep som dekker en rekke juridiske og operasjonelle tiltak som iverksettes for å gi en virksomhet en ny struktur og gjennom dette et bedre forretningsgrunnlag. Det er først og fremst bedrifter med økonomiske problemer som blir gjenstand for restrukturering, men tilsvarende tiltak gjøres også i velfungerende bedrifter hvor virksomheten skal forbedres ytterligere. En restrukturering kan innebære en rekke juridiske tiltak som tilførsel av ny egenkapital eller fremmekapital (lån), kreditoravtaler, nedbemanninger og avviklinger, etablering av newco-strukturer og utsalg av virksomhetsområder.

 

Hva gjør advokaten?

Advokaten bistår med å gjøre en analyse av virksomheten for å avdekke den reelle situasjonen i bedriften, hva som er verdt å bygge videre på og hva som ikke bør videreføres. En bedrift i problemer vil ofte balansere på om videre drift er lovlig, og advokaten kan rådgi bedriften for å unngå ansvar for styre og ledelse. Dersom det er aktuelt å gjennomføre en restrukturering vil de juridiske tiltak fordre både tilretteleggelse og kvalitetssikring fra advokatens side. Advokatoppdraget vil gjerne kreve tverrfaglig kompetanse innen konkursrett, selskapsrett, arbeidsrett og kontraktsrett – for å nevne noe.