5.2. Andre fond

 

Det finnes en rekke andre typer «fond» som ikke har rett til å omtale seg som verdipapirfond, og som heller ikke oppfyller de lovfastsatte krav til å være et verdipapirfond. Disse har gjerne betegnelser som private equity-fond, eiendomsfond eller hedgefond.

 

Det er ikke en enhetlig regulering av slike andre fond. Med implementeringen av AIFM-direktivet (Alternative Fund Managers Directive – 2011/61/EF) i norsk rett (ved den såkalte AIFM-loven) vil det på nærmere vilkår stilles krav til konsesjon for forvalterselskapet. Loven forventes å bli vedtatt i 2013, med ikrafttredelse av konsesjonskrav mv i 2014.