5.1.3. Spesialfond

 

Spesialfond er egentlig en underkategori av norske nasjonale fond, hvor krav og regelverk følger av særnorsk regulering i henhold til nærmere bestemmelser i verdipapirfondloven kapittel 7. En rekke av kravene som er stilt til vanlige fond, gjelder ikke for spesialfond. Generelt kan det sies at spesialfond gir investorene lavere grad av investorbeskyttelse enn det som er tilfelle med vanlige fond.