5.1.2. Nasjonale fond

 

Nasjonale fond er en type fond med nasjonal godkjennelse hvor krav og regelverk følger av nasjonal lov, for norsk vedkommende verdipapirfondloven kapittel 7. Et nasjonalt fond oppfyller ikke kravene til UCITS regelverket – først og fremst knyttet til investeringsprofil og kan ikke uten særskilt tillatelse markedsføres i andre land enn der det er godkjent.