5.1.1. UCITS

 

UCITS (Undertakings for Collective Investments In Transferable Securities) er en type verdipapirfond hvor krav og regelverk følger av felles europeiske regler fastsatt i direktiv 2009/65/EF og hvor fondet er etablert i en EØS-stat. Den felleseuropeiske reguleringen innebærer også at et UCITS som er godkjent i ett EØS-land, på nærmere vilkår kan markedsføres i andre EØS-stater. For norsk retts vedkommende følger regelverket om UCITS av verdipapirfondloven kapittel 6.