4. Voldgift

 

Voldgift er en privat domstolsordning, hvor partene avtaler å overlate løsning av en tvist som ellers ville høre under til alminnelige domstolene til voldgiftsdomstolen. Det er ganske vanlig å avtale voldgift i eksempelvis større tilvirkningsavtaler og i internasjonale forhold. Voldgift innebærer også at det ikke er offentlighet rundt saken, og i forretningsforhold er gjerne dette et særskilt argument for voldgiftsbehandling.

 

I Norge finnes det både faste voldgiftsretter som partene kan oppnevne, slik som voldgiftsretten til Oslo Handelskammer, og særskilt oppnevnte voldgiftsretter hvor partene utpeker voldgiftsdommerne for den enkelte sak.

 

Hva gjør advokaten?

Advokaten kan føre saken for voldgiftsdomstolen på lik linje med føring av saken for de alminnelige domstoler. I tillegg oppnevnes advokater regelmessig som dommere i voldgiftssaker.