4. Tvangsinndrivelse

 

Tvangsinndrivelse er en form for kreditorbeslag. Kreditorbeslag betegner situasjonen hvor skyldneren mangler evne eller vilje til å gjøre opp sin gjeld, og ved beslaget stiftes det en rett til dekning i skyldnerens formuesgoder ved beslutning av offentlig myndighet (tingretten eller namsmyndighetene). Andre former for kreditorbeslag er gjeldsforhandling, konkurs og skifte av insolvent dødsbo.

 

Tvangsinndrivelse kalles også enkeltforfølgning siden det dreier seg om forfølgning av den enkelte fordringshavers krav.

 

Prosessen knyttet til enkeltforfølging er regulert i tvangsfullbyrdelsesloven (lov 1992/86).

 

Utlegg forutsetter et tvangskraftig tvangsgrunnlag.