4. Selskapsrett og transaksjoner

Ved spørsmål om selskapsrett eller transaksjoner, ta kontakt med oss på telefon +47 23 0034 00.