4.3. Annen funding

 

For øvrig finansierer finansinstitusjonene utlånsvirksomheten sin gjennom banklån, utstedelse av mer tradisjonelle obligasjonslån og funding i pengemarkedet. Banker kan også motta innskudd fra allmennheten noe som vanligvis er en viktig finansieringskilde for bankene.