4.2. Verdipapirisering

 

Ordningen med verdipapirisering er også en alternativ finansieringskilde for finansinstitusjonene, men den har fått mindre faktisk utbredelse enn ordningen med obligasjoner med fortrinnsrett. Ordningen forutsetter at det opprettes et spesialforetak som er frittstående i forhold til banken, og som erverver en nærmere definert utlånsportefølje. Spesialforetaket utsteder så obligasjoner med sikkerhet i den ervervede porteføljen.

 

Ordningen er særskilt lovregulert i finansieringsvirksomhetsloven (lov 1988/40) med tilhørende forskrifter.