4. Funding

 

Banker og andre finansinstitusjoner skaffer seg kapital til sin virksomhet – funding – gjennom ulike mekanismer. Nedenfor ser vi litt nærmere på disse.