3. Legal opinions

 

Ved større finansieringer, særlig de som er knyttet til internasjonale forhold, er det vanlig at det utarbeides såkalte legal opinions av advokater. Legal opinions er bekreftelser på ett eller flere juridiske forhold, og kan i prinsippet dekke ulike forhold. Men det vanligste er at legal opinions enten gir bekreftelse på at partene på låntakersiden har nødvendig bemyndigelse til å inngå avtalene og avgi sikkerhetsdokumentene, eller at dokumentene kan håndheves etter sitt innhold i den relevante jurisdiksjonen.