3. Finanskonsern

 

Finansinstitusjoner kan som andre selskap bli knyttet sammen i konsernstrukturer. Bakgrunnen for slik sammenkobling er gjerne at konsernet ønsker å kunne tilby et større univers av produkter, samtidig som det både kan være ønskelig og påkrevet at dette skjer i separate konsernselskap.

 

Finanskonsern etableres ved at ett selskap i konsernstrukturen, som ikke er morselskapet, er finansinstitusjon. Opprettelse av et finanskonsern krever konsesjon, og nærmere regulering av finanskonsern følger av finansieringsvirksomhetsloven (lov 1988/40) kapittel 2a.