Misbruk av lånekonto ved uberettiget tilgang til nettbank – kundens ansvar

Finansavtaleloven § 35 har som kjent begrensninger på kundens ansvar ved uautoriserte betalingstransaksjoner, blant annet ved at det er begrensninger på kundens egenandeler. I en uttalelse fra Finansklagenemnda Bank i høst ble det understreket at uberettiget bruk med nettbank omfattes av bestemmelsen, og at kundens ansvar dermed er underlagt begrensningene som fremkommer av bestemmelsen. Videre omfatter bestemmelsen betalingstransaksjoner uavhengig om den underliggende kontoen er en innskuddskonto eller en kredittkonto.

Resultatet fra Finansklagenemnda er kanskje ikke så overraskende, men det reiser igjen spørsmålet ved hensiktsmessigheten av å fellesbehandle innskudd og betalingstjenester i finansavtaleloven kapittel 2.

Relaterte artikler:
● 
Innledning sikkerhetsretter: Betalingstransaksjoner
18.03.2016 Phising – ansvar for kunden

Kontakt:
Advokat/partner Harald Sætermo – mob: 90650410 – epost: has@rime.no