Finansinstitusjoner må dekke saksomkostninger hvis nemndsuttalelse ikke følges

Stortinget har denne uken vedtatt endringer blant annet i finansieringsvirksomhetsloven som medfører at finansinstitusjoner som ikke følger uttalelse fra klagenemnd i en tvist med forbrukerkunde, må dekke egne og motpartens nødvendige saksomkostninger ved domstolsbehandling i første instans av samme tvist mellom de samme partene.

Tilsvarende vil gjelde ved finansinstitusjonens anke til høyere rettsinstans, forutsatt at det er finansinstitusjonen som er den ankende part.

Det er videre innført en forskriftshjemmel for å pålegge finansforetak å være tilsluttet klagenemnd.

Relaterte artikler:
Innledning: Finansklagenemnda Bank
● 14.11.2013 Saksomkostningsansvar hvis institusjonen ikke følger Finansklagenemnda – nye regler på gang

Våre advokattjenester:
Tvisteløsning for finans

Kontakt:
Advokat/partner Harald Sætermo – mob: 90650410 – epost: has@rime.no