Kompetanseheving i egen organisasjon med kurs eller seminar fra oss

 

 

 

 

Vi holder kurs og seminarer som er spesialutviklet og tilpasset til bank- og finansbransjen.

Aktuelle tema er:

«Mislighold, oppsigelse og konkurs: Bankenes posisjon»
På dette seminaret setter vi fokus blant annet på:

  • Tegn på mislighold – hvordan avdekke misligholdssituasjonen tidlig nok
  • Har banken rett til oppsigelse?
  • Hvilke alternativer er det til konkurs – og hvordan gjennomføres alternative løsninger?
  • Hvordan jobber konkursboet
  • Forholdet bank – konkursbo: Gjenvendende problemstillinger
  • Kausjonister i misligholdssituasjonene

Kursledere: Advokat Trude Gran Johansen, Rime Advokatfirma DA og advokat Harald Sætermo, Rime Advokatfirma DA

«Bankgarantier»
På dette seminaret tar vi for oss de vanligste garantitypene som utstedes av bankene, slik som ulike garantier i husleieforhold, entreprisegarantier, garantier etter bustadoppføringslova, skattetrekksgarantier, tollgarantier, og løyvegarantier. Vi ser nærmere på hvor de er regulert, og de sentrale vilkår ved garantiene.

Kursleder: Advokat Harald Sætermo, Rime Advokatfirma DA

«Syndikerte lån – introduksjon»
Dette seminaret er en introduksjon til syndikering av banklån. Vi ser nærmere på prosessen for en ordinær syndikering, partene og deres rolle og reguleringen av syndikatforholdet.

Kursleder: Advokat Harald Sætermo, Rime Advokatfirma DA

«Ajourføringskurset – bank & finans»
På dette kurset går vi gjennom viktige endringer i regelverket og praksis for bank- og  finansbransjen fra det siste året. Hensikten å er gi en oppdatering på det som har skjedd, og hvilke konsekvenser det får for aktørene i bransjen.

Kursledere: Advokater fra Rime Advokatfirma DA, eventuelt supplert med eksterne forelesere.

Ta kontakt med Harald Sætermo på telefon 23 00 34 00 eller e-post has@rime.no ved spørsmål om kurs/seminarer.