Hovedkontakt: Advokat Harald Sætermo

Harald Sætermo er partner i Rime Advokatfirma DA med fagansvar for bank og finans, og er kontaktperson for alle henvendelser knyttet til bank og finans. Alle våre øvrige advokater og ressurser står til rådighet for løsning av oppdrag innenfor området.

Nærmere om Harald Sætermo sin bakgrunn og erfaring:

  • Nærmere 15 års erfaring som advokat for norske og utenlandske banker og finansforetak knyttet til regulatoriske spørsmål, låne- og sikkerhets-dokumentasjon, misligholdssaker og løsning av tvister.
  • Konsernadvokat for Nordea, 2000 – 2006
  • Senioradvokat i bank- og finansavdelingen i Advokatfirmaet Schjødt, 2007 – 2012
  • Ledet restruktureringsteamet i Advokatfirmaet Schjødt
  • Lærer og sensor ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo i fagene panterett, konkursrett, avtalerett mv.
  • Ansvarlig for www.finansjuridisk.no som blant annet følger regelverksutviklingen innenfor bank og finans
  • Hyppig brukt foreleser på seminarer innen bank og finans.

Mer info på LinkedIn

Kontaktinfo
Mob: +47 90 650 410
Tel: + 47 23 00 34 00
E-post: has@rime.no
Postadresse: Postboks 394 Sentrum, 0103 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 27, inngang Øvre Slottsgate