2.4. Motregningsrett og tilbakeholdsrett

 

En bank vil ofte ikke bare være kreditor, banken vil også være skyldner for innskudd som kunden har gjort til banken. Ved mislighold av kreditten kan det være interessant for banken å gjøre opp hele eller deler av gjelden ved motregning i innskuddet.

 

Finansavtaleloven (lov 1999/46) § 29 forbyr som et utgangspunkt slik motregning eller tilbakeholdsrett i innskudd dersom kunden er forbruker. Forbudet gjelder også i forhold til næringskunder, men i næringsforhold kan partene likevel avtale at motregning og tilbakeholdsrett skal være tillatt.

 

I forbrukerforhold og i de næringstilfeller hvor bestemmelsen ikke er satt til side med avtale, gjelder det unntak fra forbudet for forfalte krav som springer ut av kontoavtalen slik som gebyrer eller overtrekk.

 

Forbudet gjelder også for tilbakeholdsrett av betalingsmidler som institusjoner har til disposisjon for å utføre betalingsordre. Betalingsmottakeren kan likevel tillate at egen institusjon tar dekning for gebyrer mottakeren skal betale.

 

For øvrig gjelder de alminnelige krav til motregningsrett og tilbakeholdsrett.