2.1.9. Varelager

 

Næringsdrivendes varelager kan pantsettes som en egen kategori. Som varelager regnes som et utgangspunkt

 

  • råvarer, uferdige og ferdige varer og handelsvarer,
  • drivstoff og andre varer som forbrukes under virksomheten,
  • emballasje til virksomhetens produkter.

Panteretten kan etableres for hele varelageret i virksomheten, eller for en driftsmessig adskilt del og som fremtrer som egen enhet.

 

Avtalt panterett i varelager får som et utgangspunkt rettsvern ved innføring av panteretten på eierens blad i Løsøreregisteret.