2.1.8. Fiskeredskaper

 

Løsøre som brukes eller er bestemt til bruk i næringsvirksomhet med fiske- eller fangsfartøy, og som ikke er såkalt tilbehør til fartøyet, kan pantsettes særskilt.

 

Avtalt panterett i fiskeredskaper får som et utgangspunkt rettsvern ved innføring av panteretten på eierens eller den bruksberettigedes blad i Løsøreregisteret.