2.1.7. Landbruksløsøre

 

Løsøre som brukes eller er bestemt til bruk i næringsvirksomhet i landbruket, men som ikke er tilbehør til fast eiendom, og varer som produseres i virksomheten, kan pantsettes særskilt. Tanken er at det i landbruket kan være vanskelig å skille mellom driftstilbehør og varelager, og det ble derfor laget en egen pantekategori for landbruksløsøre. Panteloven inneholder en nærmere spesifisert oversikt over hvilke formuesgoder som omfattes av en slik panterett, og det er også nærmere regler om hva som skal anses som næringsvirksomhet i landbruket.

 

Avtalt panterett i landbruksløsøre får som et utgangspunkt rettsvern ved innføring av panteretten på eierens eller den bruksberettigedes blad i Løsøreregisteret.