2.1.6. Motorvogner, anleggsmaskiner og jernbanemateriell

 

Næringsdrivendes motorvogner som brukes eller er bestemt til bruk i næringsdrivendes virksomhet, flyttbare anleggsmaskiner som brukes eller er bestemt til bruk i næringsdrivende entreprenørvirksomhet og jernbanemateriell som brukes eller er bestemt til bruk i den næringsdrivendes jernbanetrafikk kan pantsettes som en egen kategori. Pantsettelsen kan skje enkeltvis for hver motorvogn/maskin, eller under ett som et flåtepant for hele kategorien.

 

Avtalt panterett i motorvogner mv. får som et utgangspunkt rettsvern ved innføring av panteretten på eierens eller den bruksberettigedes blad i Løsøreregisteret.