2.1.5. Driftstilbehør

 

Driftstilbehør er en samlekategori av løsøregjenstander som etter loven omfatter

  • Maskiner, redskaper, innbo og annet utstyr,
  • Rett til varemerke, sekundært forretningskjennetegn, patent, design, kretsmønster for integrerte kretser, planteforedlerrett og ervervet opphavsrett,
  • Undersøkelsesrett knyttet til erverv og utvinning av mineralressurser.

Næringsdrivende kan pantsette sitt driftstilbehør som brukes eller er bestemt for bruk i hans næringsvirksomhet.

 

Avtalt panterett i driftstilbehør får som et utgangspunkt rettsvern ved innføring av panteretten på eierens eller den bruksberettigedes blad i Løsøreregisteret. Tidligere var det et krav om at panterett i driftstilbehør måtte pantsettes sammen med fast eiendom eller tinglyst og overførbar rett til fast eiendom, men dette kravet er fjernet fra loven.