2.1.16. Utleggspant

 

En kreditt som er usikret, eller ikke fullt ut sikret, kan det i visse tilfeller etableres utleggspanterett for. En utleggspanterett gir tilnærmet den samme sikkerhetsrett som en avtalt panterett, men reglene om etablering av utleggspanterett er forskjellige og den rettslige posisjonen etter en utleggspanterett kan avvike fra en avtalt panterett. Det er nærmere regler om prosessen for å få etablert en utleggspanterett i tvangsfullbyrdelsesloven (lov 1992/86).