2.1.15. Factoringpant

 

En næringsdrivende kan pantsette de enkle pengekrav på vederlag for varer og tjenester som han har eller får i sin virksomhet eller i en særlig del av denne (factoringpant). Dette er en pantsettelse som skjer under ett for alle slike fordringer eller alle fordringer som er knyttet til en særskilt del av virksomheten. De enkelte skyldnerne trenger ikke å navngis, og kravene trenger ikke å angis spesifikt.

 

Avtalt factoringpanterett får som et utgangspunkt rettsvern ved tinglysing på den næringsdrivendes blad i Løsøreregisteret.

 

Det kan også inngås avtale om salg av fordringer og salg av fordringer i sikringsøyemed etter de samme reglene som etablering av factoringpant.