2.1.12. Aksjer som ikke er registrert i verdipapirregister

 

Aksjer som ikke er registrert i et verdipapirregister kan pantsettes med mindre noe annet er fastsatt i selskapets vedtekter.

 

Avtalt panterett i uregistrerte aksjer får som et utgangspunkt rettsvern ved melding til selskapet. I henhold til aksjeloven skal pantet også innføres i aksjeeierboken.