2.1.11. Verdipapirregistrerte aksjer og andre finansielle instrumenter

 

Aksjer og andre finansielle instrumenter som er registrert i et verdipapirregister, kan pantsettes ved registrering i verdipapirregisteret. Hva som er et verdipapirregister fremgår av verdipapirregisterloven (lov 2002/64), og Verdipapirsentralen (VPS) er det beste eksempelet i norsk rett.