2. Sikkerhetsretter

 

For å sikre oppfyllelse av låntakerens forpliktelser, betinger gjerne kreditor seg noen sikkerhetsretter som skal sørge for at gjelden tilbakebetales. Nedenfor ser vi litt nærmere på de vanligste formene for slike sikkerhetsretter.