2.5. Store engasjementer mv.

 

Finansinstitusjoner kan skal ikke ha høyere engasjement med enkeltkunder enn det som til enhver tid er forsvarlig. Nærmere bestemmelser om dette følger av finansieringsvirksomhetsloven (lov 1988/40) § 2-10 med tilhørende forskrifter. Her er det også fastsatt absolutte grenser, og utgangspunktet er at samlet engasjement med en kunde ikke skal være større enn 25 prosent av institusjonens ansvarlige kapital.

 

Det stilles også opp nærmere krav til finansinstitusjonens forsvarlige kapitalforvaltning.