2.9. Annet

 

Det er også andre regulatoriske regelsett som er rettet mot særskilte sider av virksomheten til aktørene finansbransjen. Det er ulike formål med reguleringene, slik som forbrukerbeskyttelse og sikring av forsvarlig ledelse av foretakene.

 

Det vil føre for langt å gå inn på alle her, men stikkordsmessig omhandler regelsettene blant annet

  • opplysningsplikt ved sammensatte produkter,
  • kostnadsbelastning ved bruk av kontokort,
  • adgangen til å tilby produktpakker mv, og
  • bonus- og godtgjørelsesordninger.