2. Offentligrettslige krav

 

Det gjelder en rekke offentligrettslige krav til finansinstitusjonene. Nedenfor har vi tatt for oss noen av de mest sentrale kravene.