2. Konsernkontosystem

 

Konsernkontosystem er kort fortalt et system hvor flere kontoer knyttet til en bedrift eller et konsern knyttes sammen slik at man kan benytte totale likviditeten som finnes i bedriften/konsernet.

 

Konsernkontosystem er avtalebaserte, men ulike lovreguleringer kan spille inn på hvordan avtalene kan utformes.

 

Det finnes en rekke konsernkontosystemer i bruk, både systemer som er opprettet av bank og systemer som er opprettet av bedriften/konsernet selv.